Články označené štítkem c sharp

OdbcProxy

Petr Wiedemann, 10. květen 2015

OdbcProxy je program, který umožňuje přes HTTP protokol pracovat s ODBC nebo OLE DB zdroji v počítači, na kterém běží. Po spuštění naslouchá na portu 47115 a poskytuje metody pro otevření spojení, jeho uzavření, výběr a úpravu dat v použitém zdroji.

Smazání cache Internet Exploreru

Petr Wiedemann, 4. květen 2014

Program pro rychlé smazání cache Internet Exploreru.

xml2xlsx

Petr Wiedemann, 25. březen 2012

Xml2xlsx je program pro převod jednoduchých XML souborů do XLSX tabulky.

uploadlast - FTP upload naposledy změněného souboru

Petr Wiedemann, 14. srpen 2011

Uploadlast je program pro příkazový řádek, který v zadaném adresáři vyhledá naposledy změněný soubor, který uloží na FTP server. Program je možné využít pro zálohování souborů na FTP server.

Jak zobrazit TaskDialog v .NET aplikaci

Petr Wiedemann, 2. leden 2011

Odkazy na způsob, jak zobrazit TaskDialog ve vlastní .NET aplikaci.

Připojení k FoxPro tabulkám v C# pomocí ODBC

Petr Wiedemann, 8. srpen 2010

Ukázka použití ODBC FoxPro ovladače pro načtení dat z DBF souboru v C#.

Linq a vyhledání jedinečných hodnot

Petr Wiedemann, 5. červen 2010

Vyhledání jedinečných hodnot v textové proměnné, za použití metod Linqu.

mailarch - vytvoření a odeslání zip archívu emailem

Petr Wiedemann, 29. květen 2010

Mailarch je program pro příkazový řádek, který umí vytvořit zip archív a odeslat jej emailem. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5.

dotsplit - program pro rozdělení souboru

Petr Wiedemann, 4. duben 2010

Dotsplit je program určený k rozdělení souboru na menší části a vytvoření dávkového souboru, pro jejich opětovné spojení.

mslgen - hromadná úprava obrázků programem conjure

Petr Wiedemann, 12. srpen 2009

Mslgen je program pro vytvoření Magick Scripting Language skriptu, který je zpracován programem conjure z knihovny ImageMagick. Program lze využít pro hromadnou změnu formátu nebo rozměrů obrázků.

LINQ a hledání v DataGridView

Petr Wiedemann, 22. červenec 2009

Vytvoření mini aplikace s tabulkou DataGridView. Ukazuje způsob, jak zachytit stisk kláves Ctrl + F, řazení dat po kliknutí na hlavičku sloupce. Pro hledání v datech využívá LINQ.

Upload souboru na FTP server třídou WebClient

Petr Wiedemann, 31. květen 2009

Ukázka použití třídy WebClient pro upload souboru na FTP server. Ke stažení je i malá aplikace napsaná v C#, společně se zdrojovým kódem.

C# singleton pro přístup k více mySQL databázím

Petr Wiedemann, 4. duben 2009

Ukázka C# třídy, která si uchovává pole více MySqlConnection objektů a nabízí k nim přístup pomocí jména. Třída implementuje vzor singletonu a její jediná instance je tedy přístupná celé aplikaci.