Připojení k FoxPro tabulkám v C# pomocí ODBC

Petr Wiedemann, 8. srpen 2010

Pro otevření DBF souborů v C# můžeme použít ODBC ovladač pro Visual FoxPro. Podmínkou je jeho existence v systému. Ovladač je možné stáhnout na stránce Visual FoxPro ODBC Driver. Následující kousek kódu ukazuje, jak je možné otevřít DBF soubor a načíst jeho obsah.

class Dbf2
{
  public OdbcConnection Connect(string SourceDB)
  {
    try
    {
      OdbcConnection conn = new OdbcConnection();

      conn.ConnectionString =
        "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" +
        "SourceType=DBF;" +
        "SourceDB=" + SourceDB + ";" +
        "Exclusive=No";

      conn.Open();

      return conn;
    }
    catch (OdbcException e)
    {
      DisplayOdbcError(e);

      return null;
    }
  }

  private void DisplayOdbcError(OdbcException e)
  {
    string errorMessages = "";

    for (int i = 0; i < e.Errors.Count; i++)
    {
      errorMessages += "Index #" + i + "\n" +
               "Message: " + e.Errors[i].Message + "\n" +
               "NativeError: " + e.Errors[i].NativeError.ToString() + "\n" +
               "Source: " + e.Errors[i].Source + "\n" +
               "SQL: " + e.Errors[i].SQLState + "\n";
    }

    Console.WriteLine(errorMessages);
  }

  public void Run()
  {
    OdbcConnection conn = Connect("D:\\dbfdata");

    if (conn == null)
      return;

    try
    {
      string SQL = "SELECT * FROM dbfsoubor";

      OdbcCommand MyCommand = new OdbcCommand(SQL, conn);
      OdbcDataReader dr = MyCommand.ExecuteReader();

      while (dr.Read())
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int col = 0; col < dr.FieldCount; col++)
        {
          sb.Append(dr[col].ToString().Trim());

          if (col < dr.FieldCount - 1)
            sb.Append(", ");
        }

        Console.WriteLine(sb.ToString());
      }

      dr.Close();
    }
    catch (OdbcException e)
    {
      DisplayOdbcError(e);
    }

    if (conn != null)
      conn.Close();
  }
}