Archiv článků

OdbcProxy

Petr Wiedemann, 10. květen 2015

OdbcProxy je program, který umožňuje přes HTTP protokol pracovat s ODBC nebo OLE DB zdroji v počítači, na kterém běží. Po spuštění naslouchá na portu 47115 a poskytuje metody pro otevření spojení, jeho uzavření, výběr a úpravu dat v použitém zdroji.

Zobrazit celý článek …

Smazání cache Internet Exploreru

Petr Wiedemann, 4. květen 2014

Pro rychlé smazání cache Internet Exploreru je možné použít následující program. Po spuštění se pokusí přes funkce FindFirstUrlCacheEntry a FindNextUrlCacheEntry vyhledat záznamy v dočasné paměti prohlížeče, které následně smaže. Pokud je program spuštěn na Windows Vista nebo novějších, nastartuje sám sebe ještě na pozadí s nižší integritou, aby pročistil cache stránek, pro které se IE spouští s nižší integritou. Ve výchozím nastavení to jsou vlastně všechny stránky zóny „Internet“, pro které je povolen chráněný režim.

Zobrazit celý článek …

Java - výpočet MD5 hashe

Petr Wiedemann, 15. květen 2013

Výpočet MD5 hashe je v Javě jednoduchá věc na pár řádků. Veškerou práci odvede třída MessageDigest metodami update a digest. Výstupem z metody digest je pole bytů, které v následujícím kódu převedeme na String.

Zobrazit celý článek …

xml2xlsx

Petr Wiedemann, 25. březen 2012

Xml2xlsx je program pro převod jednoduchých XML souborů do XLSX tabulky. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5. Program se spouští s parametry, zadanými na příkazové řádce. Výsledná data jsou do XLSX souboru vkládána knihovnou ExtremeML.

Zobrazit celý článek …

uploadlast - FTP upload naposledy změněného souboru

Petr Wiedemann, 14. srpen 2011

Uploadlast je program pro příkazový řádek, který v zadaném adresáři vyhledá naposledy změněný soubor, který uloží na FTP server. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5. Program je možné použít pro zálohování souborů na vzdálený FTP server. Používám ho pro zálohování SQL dumpu databáze.

Zobrazit celý článek …