uploadlast - FTP upload naposledy změněného souboru

Petr Wiedemann, 14. srpen 2011

Uploadlast je program pro příkazový řádek, který v zadaném adresáři vyhledá naposledy změněný soubor, který uloží na FTP server. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5. Program je možné použít pro zálohování souborů na vzdálený FTP server. Používám ho pro zálohování SQL dumpu databáze.

V mém případě v noci vytvořím ZIP archív se jménem ve formátu zaloha-2011-01-01.zip. V počítači, kde tyto zálohy vznikají, ponechávám soubory několik dní staré. Protože jsem chtěl nejnovější soubor ukládat i na jiné místo, napsal jsem si tento malý program.

V programu jsou použity následující komponenty:

 • parser NDesk.Options pro zpracování vstupních parametrů programu

Povinné parametry pro spuštění programu:

 • -d, --dir
  Lokální adresář, ve kterém bude vyhledán naposledy změněný soubor.
 • -r, --remote
  Adresa FTP serveru, včetně vzdáleného adresáře, kam má být soubor uložen. Například: ftp://ftp.server.net/folder1/folder2/.
 • -u, --user
  Uživatelské jméno pro přihlášení k FTP serveru.
 • -p, --password
  Heslo pro přihlášení k FTP serveru.

Volitelné parametry pro spuštění programu:

 • -k, --keep
  Počet souborů, které budou na FTP serveru ponechány. Výchozí hodnota je 10. Program si po uploadu souboru na FTP načte obsah vzdáleného adresáře a ponechá v něm pouze k nejnovějších souborů. Ostatní soubory smaže.
 • -t, --timestamp
  Do jména lokálního souboru doplní aktuální čas uploadu. Pokud by se lokální soubor jmenoval například: zaloha.zip, bude na FTP server uložen pod jménem zaloha-20110101-230500.zip.

Příklad použití:
uploadlast.exe -d c:\backup -r ftp://ftp.example.net/backup/ -u user -p password uploadlast.exe -d c:\backup -r ftp://ftp.example.net/backup/ -u user -p password -t uploadlast.exe -d c:\backup -r ftp://ftp.example.net/backup/ -u user -p password -k 4

Soubory ke stažení