Články označené štítkem java

OdbcProxy

Petr Wiedemann, 10. květen 2015

OdbcProxy je program, který umožňuje přes HTTP protokol pracovat s ODBC nebo OLE DB zdroji v počítači, na kterém běží. Po spuštění naslouchá na portu 47115 a poskytuje metody pro otevření spojení, jeho uzavření, výběr a úpravu dat v použitém zdroji.

Java - výpočet MD5 hashe

Petr Wiedemann, 15. květen 2013

Ukázka výpočtu MD5 hashe v Javě.