Java - výpočet MD5 hashe

Petr Wiedemann, 15. květen 2013

Výpočet MD5 hashe je v Javě jednoduchá věc na pár řádků. Veškerou práci odvede třída MessageDigest metodami update a digest. Výstupem z metody digest je pole bytů, které v následujícím kódu převedeme na String.

Metody encodeHex a encodeHexString pochází z Apache Commons Codec.

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class MD5 {

  private static final char[] DIGITS_LOWER =
    {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};

  protected static char[] encodeHex(byte[] data, char[] toDigits) {
    int l = data.length;
    char[] out = new char[l << 1];

    for (int i = 0, j = 0; i < l; i++) {
      out[j++] = toDigits[(0xF0 & data[i]) >>> 4];
      out[j++] = toDigits[0x0F & data[i]];
    }

    return out;
  }

  public static String encodeHexString(byte[] data) {
    return new String(encodeHex(data, DIGITS_LOWER));
  }

  public static String md5(String input, String charsetName) throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
    MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
    md5.update(input.getBytes(charsetName));

    return encodeHexString(md5.digest());
  }

  public static String md5(String input) throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
    return md5(input, Charset.defaultCharset().name());
  }
}