Články zveřejněné v dubnu 2009

C# singleton pro přístup k více mySQL databázím

Petr Wiedemann, 4. duben 2009

Ukázka C# třídy, která si uchovává pole více MySqlConnection objektů a nabízí k nim přístup pomocí jména. Třída implementuje vzor singletonu a její jediná instance je tedy přístupná celé aplikaci.