Články zveřejněné v srpnu 2011

uploadlast - FTP upload naposledy změněného souboru

Petr Wiedemann, 14. srpen 2011

Uploadlast je program pro příkazový řádek, který v zadaném adresáři vyhledá naposledy změněný soubor, který uloží na FTP server. Program je možné využít pro zálohování souborů na FTP server.