Články zveřejněné v květnu 2010

mailarch - vytvoření a odeslání zip archívu emailem

Petr Wiedemann, 29. květen 2010

Mailarch je program pro příkazový řádek, který umí vytvořit zip archív a odeslat jej emailem. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5.