OdbcProxy

Petr Wiedemann, 10. květen 2015

OdbcProxy je program, který umožňuje přes HTTP protokol pracovat s ODBC nebo OLE DB zdroji v počítači, na kterém běží. Po spuštění naslouchá na portu 47115 a poskytuje metody pro otevření spojení, jeho uzavření, výběr a úpravu dat v použitém zdroji.

Zobrazit celý článek …

Smazání cache Internet Exploreru

Petr Wiedemann, 4. květen 2014

Pro rychlé smazání cache Internet Exploreru je možné použít následující program. Po spuštění se pokusí přes funkce FindFirstUrlCacheEntry a FindNextUrlCacheEntry vyhledat záznamy v dočasné paměti prohlížeče, které následně smaže. Pokud je program spuštěn na Windows Vista nebo novějších, nastartuje sám sebe ještě na pozadí s nižší integritou, aby pročistil cache stránek, pro které se IE spouští s nižší integritou. Ve výchozím nastavení to jsou vlastně všechny stránky zóny „Internet“, pro které je povolen chráněný režim.

Zobrazit celý článek …

Java - výpočet MD5 hashe

Petr Wiedemann, 15. květen 2013

Výpočet MD5 hashe je v Javě jednoduchá věc na pár řádků. Veškerou práci odvede třída MessageDigest metodami update a digest. Výstupem z metody digest je pole bytů, které v následujícím kódu převedeme na String.

Zobrazit celý článek …