dotsplit - program pro rozdělení souboru

Petr Wiedemann, 4. duben 2010

Dotsplit je program určený k rozdělení souboru na menší části. Pro spuštění vyžaduje nainstalovaný Microsoft .NET Framework 3.5. Dotsplit neumí soubory komprimovat nebo šifrovat, pouze je rozdělit na menší části a vytvořit dávkový soubor pro jejich spojení do původního souboru. Program jsem si napsal jen abych si vyzkoušel Windows Presentation Foundation.

Okno programu je rozděleno na 3 hlavní části.

  1. pole pro výběr zdrojového souboru
  2. pole pro výběr adresáře, kam budou uloženy vytvořené soubory
  3. pole pro zadání požadované velikosti souboru

dotsplit

Po 1. spuštění jsou v rozbalovacím poli 3 hodnoty (5 MB, 10 MB, 700 MB). Do tohoto pole můžete napsat vlastní velikost souboru v bytech, kB, MB nebo GB. Například 798156, 500 kB, 128 MB nebo 4,7 GB. Minimální povolená hodnota je 200 kB. Tuto hodnotu si dotsplit uloží pro příští spuštění.

V případě, že by rozdělením souboru vzniklo více než 100 částí, zobrazí program dotaz, jestli má opravdu pokračovat.

Když dotsplit rozdělí soubor, uloží do cílového adresáře dávkový soubor, kterým je možné části spojit do původního souboru. Tento dávkový soubor je uložen v kódování CP852, které ve výchozím nastavení používá příkazový řádek. Díky tomu můžete rozdělit i soubory s diakritikou v názvu.

Soubory ke stažení

Doplněno 29. května 2010
Pokud se Vám nedaří spustit soubor setup.exe, zkuste zrušit jeho blokování podle následujícího obrázku.
Zrušení blokování

Příklad rozdělení DVD obrazu na 700 MB části

  1. Dejme tomu, že máte uložený obraz DVD v iso souboru, který potřebujete rozdělit na 700 MB části. Soubor přetáhněte myší nad 1. pole nebo jej vyhledejte pomocí tlačítka se 3 tečkami.
  2. Pokud chcete uložit části souboru do jiného adresáře, než kde se nachází originální soubor, zadejte do 2. pole cestu k adresáři, kam chcete části uložit. K vyhledání adresáře můžete opět využít tlačítko se 3 tečkami.
  3. Do 3. pole zadejte požadovanou velikost částí. V tomto případě tedy 700 MB.
  4. Rozdělení odstartuje stiskem tlačítka Rozdělit.