Upload souboru na FTP server třídou WebClient

Petr Wiedemann, 31. květen 2009

Pro upload souboru na FTP server v .NET můžeme využít třídu WebClient, která sama zajišťuje komunikaci protokolem FTP. Samotný upload souboru lze potom zapsat pouze několika řádky kódu.

Třída WebClient je definovaná ve jmenném prostoru System.Net. Následujících několik řádek v C# zajistí přenos souboru.

using (ftpClient = new WebClient())
{
 ftpClient.Proxy = null;
 ftpClient.Credentials = new NetworkCredential(textBoxJmeno.Text.Trim(), textBoxHeslo.Text.Trim());

 try
 {
  ftpClient.UploadFile(ftpServerUri + "/" + new FileInfo(localFile).Name, localFile);
 }
 catch (Exception ex)
 {
  MessageBox.Show(ex.Message);
 }
}

Pro zájemce je k dispozici malá aplikace napsaná v C#, kterou lze použít pro upload souboru na FTP server. Zdrojový kód má pouze 104 řádek a většina z nich se stará o kontrolu údajů zadaných uživatelem.

ftp_upload.png