CSQLWrapper - C++ wrapper pro mySQL

Petr Wiedemann, 8. březen 2009

CSQLWrapper je třída pro zjednodušení práce s mySQL. Volá funkce z libmysql. Pracuje nad jedním spojením se serverem, takže lze s tímto spojením pracovat jako s objektem.

Příklad použití:

CSQLWrapper *pSQLWrapper = new CSQLWrapper;
MYSQL *pmysql = pSQLWrapper->MakeRealConnect("server", "username", "password");
// spojeni OK
if (pmysql)
{
 // vyber pracovni databaze
 if (pSQLWrapper->SelectDatabase("database"))
 {
  // spusteni dotazu
  if (pSQLWrapper->Query("select column from table;"))
  {
   MYSQL_ROW row;
   pSQLWrapper->StoreResult();

   // projde vsechny vracene radky a sloupce
   while (row = pSQLWrapper->FetchRow())
   {
    for (int i = 0; i < pSQLWrapper->GetNumFields(); i++)
    {
     cout << row[i] << endl;
    }
   }
   pSQLWrapper->FreeResult();
  }
  else
   cout << pSQLWrapper->GetLastErrorString() << endl;

  // ukonceni spojeni
  pSQLWrapper->CloseConnection();
 }
 // chyba pri vyberu databaze
 else
  cout << pSQLWrapper->GetLastErrorString() << endl;
}
// chyba pri otevirani spojeni
else
 cout << pSQLWrapper->GetLastErrorString() << endl;

delete pSQLWrapper;

K dispozici je verze pro MFC, která používá třídu CString a verze využívající std::string. Pro Windows bude pravděpodobně třeba vložit do souboru stdafx.h #include <winsock.h>

std namespace verze

MFC verze